Disclaimer

 1. Door het gebruik van deze database geeft u aan kennis te hebben genomen van en
  akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
 2. Het gebruik van de database en de daarin vermelde gegevens is slechts toegestaan
  voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om zonder
  voorafgaande schriftelijke toestemming van AEXkoersen.nl gegevens uit de database voor
  ander gebruik te kopiëren, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te
  gebruiken of te exploiteren.
 3. OHZ is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard of omvang
  dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de database en/of de daarin vermelde
  gegevens. De aanbieders vrijwaren AEXkoersen.nl voor eventueel hieruit voortvloeiende
  aanspraken van derden.

Alle rechten voorbehouden.